//
archives

territori

This tag is associated with 1 post

SIT Manresa, Servei d’Interpretació Territorial

Títol: SIT Manresa, Servei d’Interpretació Territorial

Texte descripció:
L’experiència SIT Manresa, que dóna nom a aquest llibre, és també l’element articulador i el punt de partida d’aquest projecte editorial. Els textes que s’inclouen sumen col·laboracions i sinergies de persones d’àmbits en les quals el treball cultural i artístic sobre el territori troba el seu millor complement: la geografia, el paisatge, la participació ciutadana, la gestió del coneixement, la pedagogia, la gestió cultural…. Des de la seva especificitat cadascuna d’elles comparteix la urgència d’un treball i compromís coordinat de rearmament cultural i social.

El SIT (Servei d’Interpretació Territorial) s’ofereix com una plataforma de producció i d’intercanvi de coneixement territorial local, amb la finalitat d’avaluar la transformació present i futura del territori. Una auditoria territorial pública i col·lectiva, que ha de vincular-se necessàriament amb el planejament del territori i la cohesió social. Continua llegint

Plataforma de projectes col·laboratius sobre la metròpolis contemporània